Logo

Mathematical Sciences Research Institute

Home » Yu Yuan

Personal Profile of Dr. Yu Yuan

Dr. Yu Yuan
Professor
Department of Mathematics

Home Page: http://www.math.washington.edu/~yuan/