MSRI Preprint 1996-002

MSRI Preprint 1996-002


The Krein spectral shift and rank one perturbations of spectra

Alexei G. Poltoratski

MSRI Preprint #1996-002


Next Prev List Authors