MSRI Preprint 1997-098

MSRI Preprint 1997-098


Variational evolution problems and nonlocal geometric motion

Mikhail Feldman

MSRI Preprint #1997-098


Next Prev List Authors