MSRI Preprint 2000-037

MSRI Preprint 2000-037


Non-commutative Poisson Boundaries and Compact Quantum Group Actions

Masaki Izumi

MSRI Preprint #2000-037


Next Prev List Authors